Wat bij ongeval

Uiteraard hopen wij dat je deze rubriek zou weinig mogelijk nodig hebt maar indien u toch problemen hebt is het goed dat u weet wat u precies moet doen.

Om een terugbetaling van medische kosten te kunnen verkrijgen moet er altijd een ongevalaangifte ingediend worden.Dit document kan u verkrijgen in de club, bij de afgevaardigde of kan u hier downloaden.

De ongevalsaangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum ongeval ingediend zijn bij het FSF. Bezorg ons dan ook zo vlug mogelijk deze aangifte samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds.

Kwetsuren opgelopen tijdens trainingen/wedstrijden komen in aanmerking. (ook ongevallen op weg van en naar de training of wedstrijd kunnen in aanmerking komen)

Richtlijnen  :

Laat de diagnose stellen door een arts –  aanbeveling  Dokter Sas (sportarts - 0498/50.11.80) – De arts vult de ongevalaangifte – deel medisch getuigschrift – in.

De speler kan zich ook aanmelden bij de clubkiné – Karl Vander Meiren  (0476/63.57.01) in zijn praktijk (Rekegemstraat 31 – 9630 Zwalm) of op donderdagavond tussen 20u en 21u op de club.

Trainingen/wedstrijden  kunnen hervat worden van zodra  de  inactiviteitperiode , vermeld op het ongevaldocument, verstreken is of  bij ontbreken van een ongevalaangifte  kunnen de trainingen hervat worden na advies van de clubkiné. 

 

Praktisch :

Een terugbetaling van medische kosten ingevolge een sportongeval zijn enkel mogelijk indien  een  ongevalaangifte tijdig ingediend wordt.

Ongevalaangifte + kleefbriefje ziekenfonds indienen in de club :   opgelet binnen de 21 dagen. (verantwoordelijke : Denijs Marleen)

De speler/ouder ontvangt (kan een aantal dagen duren) een ontvangstbewijs mbt zijn/haar ongeval, dit document  moet door de behandelend geneesheer  ingevuld worden  van zodra de activiteiten terug kunnen hervat worden.

Voor de afrekening van de medische kosten dient u volgende documenten binnen te brengen :

  • ·         Het ontvangstbewijs ingevuld door uw behandelend geneesheer,
  • ·         De afrekeningstaat afgeleverd door uw ziekenfonds voor de medische kosten in verband           met het betrokken sportongeval
  • ·         Eventuele originele oplegnota’s, apothekerskosten, en betalingsbewijzen van                             persoonlijke kosten
  • ·         Rekeningnummer waarop de tussenkomst mag gestort worden.

 

Het dossier wordt terug overgemaakt aan het federaal solidariteitsfonds die een afrekeningstaat opmaakt.

De betrokkene ontvangt vanwege de club de afrekeningstaat en de terugbetaling wordt op bankrekening gestort.

De tussenkomst vanwege de verzekering houdt op  van zodra  de voetbalactiviteiten (wedstrijden) hervat worden.

 

 

 

 

 


 

 

joomla template 1.6