LIDGELDEN - JEUGD

Wie nog niet de kans gehad heeft om dit in orde te brengen, liefst zo vlug mogelijk regelen.

U 6 = 130,00 / U 7 tot U 11 = 170,00 / U 12 tot U 17 = 200.

Per gezin : 50,00 voor de tombolakaarten : worden eind oktober verdeeld.

Korting 2 de kind uit zelfde gezin : 25,00

Betaling via overschrijving : BE39 7512 0759 7319 of in contanten.

joomla template 1.6